Wytyczne

zasady-przechowywania-endoskopow – przegląd rekomendacji

Profilaktyka zakażeń w opiece stomatologicznej część 2

Profilaktyka zakażeń w opiece stomatologicznej część 1

Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia inwazyjnych zakażeń wywołanych przez paciorkowca z grupy A

Wytyczne postępowania w przypadku podejrzenia grypy u kobiety ciężarnej

Wytyczne – Postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia grypy u pacjenta w placówce medycznej.

Przykładowa umowa pomiędzy grupą ekspertów i pracownikiem medycznym zakażonym patogenem przenoszonym przez krew

Wytyczne dla medycyny pracy – pracownik medyczny zakażony HBV, HCV, HIV.

MRSA w położnictwie i neonatologii oraz zagadnienia związane z medycyną pracy.

Dekolonizacja MRSA

Eradykacja-MRSA – protokół dekolonizacji MRSA obowiązujący w szpitalu Uniwersyteckim w Galway dla pacjentów z raną otwartą lub uszkodzoną skórą.

MRSA w opiece długoterminowej i domowej

Wytyczne dotyczące profilaktyki i postępowania w przypadku gronkowca złocistego opornego na metycylinę – część pierwsza

Przegląd wytycznych dotyczących dezynfekcji endoskopów – część 1-4.

6 kroków postępowania w przypadku rozpoznania sepsy – postępowanie należy wdrożyć do godziny od rozpoznania sepsy – wytyczne opublikowane w Sepsis Management National Clinical Guideline No. 6

Objawy sepsy – kryteria

Przegląd badań opublikowany przez Cochrane Library dotyczących przedoperacyjnej kąpieli

Postępowanie w trakcie epidemii Norowirusa – opracowane na podstawie wytycznych HPSC obowiązujących w Irlandii.

Preparaty do dezynfekcji skóry przed czystymi zabiegami operacyjnymi. Przegląd badań opublikowanych przez Cochrane Library.

Folie operacyjne wpływ na ZMO – przegląd badań opublikowanych przez Cochrane Library.

Postępowanie w przypadku zakażeń Clostridium difficile – najważniejsze informacje z wytycznych obowiązujących w Irlandii. Dodatkowo w zakładce dzień jak co dzień – plan opieki i karta obserwacji pacjenta.

Profilaktyka zakażeń szpitalnych wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa – dodatkowo w zakładce dzień jak co dzień znajdziecie Państwo schemat pobierania próbek wody do badania.

Wytyczne dotyczące zapobiegania ZUM związanym z założonym cewnikiem moczowym -dodatkowo w zakładce audyty znajdziecie Państwo pakiet opieki dla cewników moczowych.

Kaniula obwodowa – przegląd rekomendacji – sprawą dyskusyjną jest długość utrzymania kaniuli obwodowej. Przewodniki różnią się rekomendacjami. Powyżej znajdziecie Państwo informacje na ten temat z wytycznych angielskich, irlandzkich i CDC.

Zapobieganie-inwazyjnej-Aspergilozie-podczas-prac-remontowych – powyżej wytyczne dotyczące zapobiegania występowaniu inwazyjnej aspergilozy podczas prac remontowo/budowlanych.