Światowe wytyczne dotyczące profilaktyki zakażeń miejsca operowanego

Na stronie Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zostało opublikowane tłumaczenie wytycznych WHO z 2016 „GLOBAL GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION” http://www.ses.edu.pl/swiatowe-wytyczne-dotyczace-profilaktyki-zakazen-miejsca-operowanego-who-2016-rok