Środowisko jako źródło zakażeń szpitalnych – zapobieganie, kontrola, postępowanie w trakcie wystąpienia epidemii.

Rzeszów 13 listopad 2017, Kraków 14 listopada

Warszawa, Poznań, Gdańsk, styczeń-marzec 2017

Rejestracja na szkolenie rozpoczniemy od początku września