Prezentacje

Higiena-rąk-szkolenie-dla-pracowników-medycznych

Szkolenie dla pracowników medycznych – karbapenemazy 
Prezentacja dla pracowników ekipy sprzątającej
 – Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – prysznic przedoperacyjny

Protokół pobierania wymazów w kierunku MRSA, VRE, CRE, ESBL, C.diff

Rola pielęgniarki epidemiologicznej we wdrażaniu strategii WHO

Wieloaspektowa Strategia WHO – prezentacja na temat wdrażania strategii WHO w placówkach medycznych.

JAK SZKOLIĆ Z HIGIENY RĄK

Aspergillosis – prezentacja na temat: „ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU INWAZYJNEJ ASPERGILOZY PODCZAS PRAC REMONTOWO/BUDOWLANYCH”.

Zapobieganie ZUM  – prezentacja na temat: „Zapobieganie występowaniu zakażenia układu moczowego związanego z założonym cewnikiem moczowym”.