W zakładce prezentacje znajdziecie Państwo uaktualnioną prezentacje Higiena rąk dla pracowników medycznych na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia

W zakładce dzień jak co dzień publikujemy alert dla CPE – jest to naklejka, którą wklejamy w historię choroby i dokumentację pielęgniarską

W tym roku World Health Organization (WHO) promuje Światowy Dzień Higieny Rąk pod hasłem: „Zwalczanie antybiotykooporności jest w twoich rękach”. Kolejny raz połączymy się, żeby promować higienę rąk i bezpieczeństwo pacjentów. […]

W zakładce dzień jak co dzień publikujemy praktyczną ulotkę dla personelu medycznego z informacją jak prawidłowo pobrać wymaz z odbytu

Utrzymanie codziennej czystości, a w szczególności dekontaminacja sali chorego po wypisie jest bardzo ważna w ograniczeniu transmisji karbapenemaz. Szkolenie pracowników medycznych ułatwi Państwu prezentacja dotycząca zasad sprzątania, którą publikujemy w […]