Utrzymanie codziennej czystości, a w szczególności dekontaminacja sali chorego po wypisie jest bardzo ważna w ograniczeniu transmisji karbapenemaz. Szkolenie pracowników medycznych ułatwi Państwu prezentacja dotycząca zasad sprzątania, którą publikujemy w […]

Niedawno publikowane rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia zalecają przed zabiegami operacyjnymi kardiochirurgicznymi i ortopedycznymi eradykację Staphylococcus aureus. Właściwie przeprowadzona eradykacja zwiększa jej skuteczność, dlatego w zakładce dzień jak co dzień publikujemy ulotkę […]

Sklep profilaktyka zakażeń

Szanowni Państwo – uruchamiamy sklep, w którym dostępne będą produkty ułatwiające pracę Zespołom ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych: zamówienia proszę przesyłać na adres: profilaktykazakazenszpitalnych@gmail.com Polecamy zestaw do znakowania powierzchni znacznikami UV. […]

Zapraszamy do zakupu najnowszej książki: „Higiena rąk według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia”. Książka obejmuje nie tylko tematykę przestrzegania higieny rąk w szpitalach, ale także w opiece ambulatoryjnej, domowej i długoterminowej […]