Karbapenemazy – zasady sprzątania

Utrzymanie codziennej czystości, a w szczególności dekontaminacja sali chorego po wypisie jest bardzo ważna w ograniczeniu transmisji karbapenemaz. Szkolenie pracowników medycznych ułatwi Państwu prezentacja dotycząca zasad sprzątania, którą publikujemy w zakładce prezentacje.