Karbapenemazy – zasady postępowania

Kolejna publikacja dotycząca tematu karbapenemaz którą udostępniamy w zakładce prezentacje to materiały do szkoleń dla pracowników medycznych.