Higiena rąk

Przestrzeganie higieny rąk – ile powinniśmy zużyć preparatu do mycia i dezynfekcji?

Worek pomysłów 5 Maja Światowy Dzień Higieny Rąk

Krajowa specyfikacja dla produktów na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk

newsletter_3 – co w świecie słychać

Newsletter 2 – przygotowanie rąk do pracy

Program Monitorowania – niezapowiedziane inspekcje podejmowane w ramach oceny krajowych standardow ds. zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych.

Quiz higiena rąk – odpowiedzi

Higiena rąk – najczęściej zadawane pytania

Rejestracja w WHO uczestnictwa grupy szpitali w programie „Clean Care is Safer Care – instrukcja

format for block registration – formularz do rejestracji w WHO grupy szpitali biorących udział w programie „Clean Care is Safer Care”.

newsletter – higiena rąk – co w świecie słychać

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/ – link do strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo filmy WHO

Procedura – higiena rąk – wzór procedury dotyczącej przestrzegania higieny rąk w placówkach medycznych

projekt NFZ – projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Healthcare Worker Hand Hygiene Educational Training Video.mp4 – film o nieprzestrzeganiu higieny rąk w szpitalu

Formularz obserwacyjny_ROZSZERZONY – do przeprowadzania obserwacji przestrzegania higieny rąk.
Audyt wyniki  W szpitalu Uniwersyteckim w Galway wyniki wszystkich audytów, między innymi przestrzegania higieny rąk czy oceny czystości wyposażenia są umieszczone w gablotach na korytarzach poszczególnych oddziałów.

Higiena rąk-quiz

Dezynfekcja rąk a mycie wodą z mydłem. Rekomendacje a preferencje personelu medycznego.

Ocena infrastruktury oddziału – formularz ten mogą Państwo wykorzystać do oceny infrastruktury oddziału potrzebnej do przestrzegania higieny rąk

Formularz obserwacyjny – służy do przeprowadzania audytów bezpośredniej obserwacji higieny rąk