Dzień jak co dzień

Poduszki i materace jako źródło zakażeń szpitalnych

Alert CPE – do wklejenia w historię choroby pacjenta i dokumentację pielęgniarską

Mycobacterium chimaera – zakażenia po zabiegach kardiochirurgicznych

Schemat zasady pobierania wymazu z odbytu

Postępowanie z bielizna szpitalną

dekolonizacja informacja dla pacjenta

dekolonizacja Staphylococcus aureus przed planowanym zabiegiem operacyjnym – rekomendacje

rekomendacje dotyczące kąpieli/prysznica przedoperacyjnego w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego

newsletter – Profilaktyka zakażeń szpitalnych – co w świecie słychać

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni – powszechne, ale czy skuteczne?

Plakat ścisła izolacja kontaktowa – CPE

Ulotka informacyjna dla pacjenta na temat wykonywania badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (w skrócie CPE)  

CPE karta informacyjna

Wymagania dotyczące umundurowania pracowników medycznych

Pobieranie wymazów w kierunku grypy

Komentarz do artykułu „Chlorheksydyna – dlaczego TAK”.

Rękawiczki- katering – plakat zasady używanie rękawiczek przez pracowników kateringu.

Jednorazowe rękawiczki medyczne – zasady używania jednorazowych rękawiczek przez pracowników medycznych.

OIOM Tablica na OIOM ie przedstawiająca w sposób graficzny czas jaki upłynął od ostatniej kolonizacji/zakażenia MRSA

blog 122Plakat dla odwiedzających wyjaśniający zasady funkcjonowania OIOM-u

blog 124 Na OIOM-ie w Szpitalu Uniwersyteckim w Galway na poszczególnych stanowiskach jedna pielęgniarka opiekuje się jednym pacjentem. Wprowadziliśmy system kolorowych fartuchów ochronnych, żeby zapobiec przechodzeniu personelu medycznego pomiędzy poszczególnymi stanowiskami bez zmiany odzieży ochronnej. Poniżej zdjęcie – stacja dla odzieży ochronnej z różnymi rozmiarami rękawiczek i fartuchami ochronnymi przypisanymi kolorystycznie do poszczególnych stanowisk

Izolacja pacjenta – plakaty w linku znajdą Państwo plakaty jakie umieszczamy na drzwiach izolatki, w zależności od rodzaju stosowanej izolacji.

izolacja plakat objaśniający kiedy należy zastosować poszczególne znaki izolacji

Materac – audyt

Antybiotyki i biegunka – ulotka informacyjna dla pacjenta

ESBL ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Eradykacja MRSA – w linku plan opieki – eradykacja MRSA

Ulotka informacyjna – kaniula obwodowaUlotka informacyjna – higiena rąk – ciąg dalszy ulotek informacyjnych dla pacjentów.

Ulotka informacyjna CDIUlotka informacyjna VREUlotka informacyjna MRSA– w poszczególnych linkach znajdziecie Państwo ulotki informacyjne dla pacjentów ze szpitala Uniwersyteckiego w Galway. Można je dowolnie modyfikować w zależności od zasad postępowania w danym szpitalu.

Alert – dla poszczególnych alert patogenów – w linku znajdą Państwo informacje, w jaki sposób w szpitalu Uniwersyteckim w Galway identyfikujemy pacjentów z alert patogenami

blog 125

Pobieranie próbek wody – zasady pobierania próbek wody i postępowanie w zależności od uzyskanych wyników w profilaktyce Pseudomonas aeruginosa

Pozwolenie na budowę wystawiane przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych w szpitalu Uniwersyteckim w Galway przed rozpoczęciem prac remontowo/budowlanych.

Plan opieki C. difficile – stosowany w przypadku pacjenta z biegunką infekcyjną przebywającego w izolatce.

Karta obserwacji pacjenta z CDI– w przypadku izolacji pacjenta z biegunką infekcyjną zalecane jest codzienne wypełnienie karty obserwacji.