Redakcja

W zakładce dzień jak co dzień publikujemy praktyczną ulotkę dla personelu medycznego z informacją jak prawidłowo pobrać wymaz z odbytu

Utrzymanie codziennej czystości, a w szczególności dekontaminacja sali chorego po wypisie jest bardzo ważna w ograniczeniu transmisji karbapenemaz. Szkolenie pracowników medycznych ułatwi Państwu prezentacja dotycząca zasad sprzątania, którą publikujemy w […]

Niedawno publikowane rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia zalecają przed zabiegami operacyjnymi kardiochirurgicznymi i ortopedycznymi eradykację Staphylococcus aureus. Właściwie przeprowadzona eradykacja zwiększa jej skuteczność, dlatego w zakładce dzień jak co dzień publikujemy ulotkę […]