Audyty

Kaniule obwodowe i centralne Cewniki moczowe
Cewnik moczowy pakiet opieki podstawowy – formularz audytu można zastosować, aby ocenić rodzaj i ilość pacjentów z założonym cewnikiem moczowym.

CM pakiet opieki 3 – formularz audytu do oceny przestrzegania zasad związanych z pielęgnacją cewnika moczowego.

CM wskazanie audit -w przypadku dużej liczby pacjentów z założonym cewnikiem moczowym, można zastosować powyższy formularz audytu oceniający zasadność utrzymania cewnika moczowego.

ALERT -jeśli w historii choroby brak jest udokumentowania zasadności utrzymania cewnika moczowego można wkleić powyższy alert.

Inne