Audyty

Kaniule obwodowe i centralne Cewniki moczowe

Cewnik moczowy pakiet opieki– formularz audytu do oceny przestrzegania zasad związanych z pielęgnacją cewnika moczowego.

Cewnik moczowy audyt podstawowy-w przypadku dużej liczby pacjentów z założonym cewnikiem moczowym, można zastosować powyższy formularz audytu oceniający zasadność utrzymania cewnika moczowego.

 -jeśli w historii choroby brak jest udokumentowania zasadności utrzymania cewnika moczowego można wkleić powyższy alert.

Cewnik moczowy paszport- książeczka dla pacjenta z założonym cewnikiem moczowym

Inne