Audyty

Kaniula pakiet opieki – nowy arkusz audytu, bez uwzględnienia czasu utrzymania kaniuli obwodowej.

CM podstawowy  – formularz audytu można zastosować, aby ocenić rodzaj i ilość pacjentów z założonym cewnikiem moczowym.

CM pakiet opieki  – formularz audytu do oceny przestrzegania zasad związanych z pielęgnacją cewnika moczowego.

CM wskazanie audit  – w przypadku dużej liczby pacjentów z założonym cewnikiem moczowym, można zastosować powyższy formularz audytu oceniający zasadność utrzymania cewnika moczowego.

ALERT – jeśli w historii choroby brak jest udokumentowania zasadności utrzymania cewnika moczowego można wkleić powyższy alert.

Kaniula pakiet opieki – w szpitalu Uniwersyteckim w Galway audyty przeprowadzane są raz w tygodniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną lub oddziałową. W rubrykach wpisujemy tak, jeśli dane kryterium jest zachowane i nie w przypadku braku zgodności.

Już wkrótce opublikuję link i instrukcję od analiz audytu.

Kaniula alert – w przypadku stwierdzenia niezgodności, jeśli kaniula jest założona powyżej 72 godzin lub nie jest używana w dokumentacji pielęgniarskiej umieszczam jedną z naklejek (plik powyżej).