Alert CPE

W zakładce dzień jak co dzień publikujemy Alert dla CPE – jest to naklejka, którą w szpitalu Uniwersyteckim w Galway wklejamy w historię choroby pacjenta i dokumentację pielęgniarską