Alert CPE

W zakładce dzień jak co dzień publikujemy alert dla CPE – jest to naklejka, którą wklejamy w historię choroby i dokumentację pielęgniarską